Karadžov kamăk (Karadžov kamen)

Lokalita a stejnojmenný vrchol Karadžov kamăk se nacházejí v těsné blízkosti obce Mostovo v západních Rodopech. Je to vysoká skalní plošina se strmými svahy asi 100 m vysoké, v nichž vznikla přirozená 18 m vysoká úzká štěrbina, kde je uvizlý obrovský kámen – tzv. Karadžov kamăk.

Z jihozápadu, přes skalní štěrbinu a pod kamenem, vede i jediný přístup k náhorní plošině, kterého místní nazývají Boaza (Štěrbina). Na vrcholu štěrbiny je asi 10 vyřezávaných schodů, silně erodovány tekoucí dešťovou vodou.

Vrch Karadžov kamăk (1448 m n. m.) se nachází v nejvýchodnější části hřebenu Gradište v pohoří Rodopi. Je to skalní plošina se strmými svahy nad 100 m vysokou. Celá plošina má desítky jám přírodního původu, ale dopracovávané lidskou rukou.

Během archeologické studie vedené Dr. Ivanem Christovem (NAIM bulharské Akademii věd) v roce 2003 bylo zjištěno, že Karadžov kámen byl používán jako svatyně v raném období železné a pozdní antičnosti.

Stejně jako u jiných starobylých svatyň je zde několik úrovní. První úroveň se nazývá Dolní kultovní plošina, následovaná vyřezávanými schody – přechod k vyšší části, kde jsou ve skalách vytesané malé otvory.

Staří svatyně se určuje hlavně ve dvou obdobích – první ve starší době železné a druhá od konce 3. století do počátku 4. století (díky numizmatickému materiálu nacházejícímu se v okolí). Keramika nalezená na místě byla datována archeology k druhé fázi časné doby železné (8.-6. století př. n. l.).

Nicméně, poloha svatyně poblíž Belintaše ukazuje časnější datum existence, ještě v době novokamenné, a jeho pozdnější znovu použití Thráky.


Karadžov kamăk je především impozantní skalní fenomén obklopený nádhernou přírodou rezervace Kormisoš. Pohled z vrcholu náhorní plošiny je dech beroucí – v blízkosti jsou svahy nedalekých Rodop – Belintaš, Krăstova gora a oblast horské chaty Marciganica. Skalní plošina je chráněným územím a přístup k ní je možný jedině pěšky.
Sledujte Magické Bulharsko na Facebooku a Instragramu, připojte se do FB skupiny Přátelé Bulharska