BULHARSKÉ HORY

STARA PLANINA

Pokračujeme na sever a vracíme se ke Staré planině. Její starý laskavý název je Balkán, z čehož pochází i název celého Balkánského poloostrova. Stará planina je více než 500 kilometrů dlouhé pohoří táhnoucí se středem Bulharska od západu k východu. Západní okraj pohoří počíná na území Srbska, nedaleko od hranic s Bulharskem. Pokračuje úchvatnou střední částí, posléze směrem k východu klesá až k pobřeží Černého moře. Na jejím území je mnoho přírodních parků, chráněných oblastí a jeden národní park – Střední Centrální Balkán. Podle dřívějšího řeckého názvu pohoří (Haemus) je pojmenováno horské pásmo Montes Haemus na odvracené straně Měsíce.

Balkán je jako páteř Bulharska, jako ochránce národa v jeho boji za svobodu. V roce 811 se konala bitva u Vrbišského průsmyku, kde chán Krum přepadl byzantskou armádu. V té bitvě byl byzantský imperátor chycen a popraven u nohy chána, a z jeho lebky mu byl vyroben pohár na víno se stříbrným obkovem. Tak si podle starobulharského přesvědčení chán přivlastnil sílu zabitého nepřítele. Toto mimořádné vítězství umožnilo nadvládu Bulharska nad Jihovýchodní Evropou po několik dalších staletí. Další velká rozhodující bitva se konala během Rusko-Turecké osvobozenecké války v roce 1878. Tam Sulejman paša udělal poslední neúspěšný pokus ovládnout Šipčensky průsmyk a tak uvolnit cestu k obleženému Plevenu.


Stará planina je velmi oblíbenou destinací pro turisty. Reliéf Staré planiny vytvářejí různé povrchové a podzemní krasové útvary ponory, úvaly, vířivky, ledovcová pole, jeskyně a další. Krasové procesy jsou vyvíjeny v různých částech Balkánu, ale nejvýraznější jsou formy ve Vračanských horách a Čepanském údolí. V její západní části jsou krásné panenské hory, minerální prameny, a jeden z nejzajímavějších přírodních fenoménů Belogradčišské skály, horkým kandidátem na jeden ze sedmi divů světa. Na severozápadě, kde se Stará planina táhne až k Dunaji, se dotknete jednoho z nejsmutnějších okamžiků bulharské historie. Ve Vidinu je poslední pevnost, která padla turecké nadvládě. Ta pevnost, nazývaná Baba Vida, nebo Babini Vidini kuli, je jediná zcela zachovaná pevnost v Bulharsku. Sloužila pro obranu místního vládce a celého města Vidin během celého Středověku. Dnes je Baba Vida pevnost-muzeum a je hlavní turistickou zajímavostí města.


Nejvyšší je střední část Staré planiny, se svoji nejvyšší horou Botev (2376 m) (na obrázku), pojmenovaná podle bulharského básníka a revolucionáře Christo Boteva. Centrální Balkán je třetím národním parkem v Bulharských horách, je zde mnoho turistických objektů Bulharského turistického svazu, více než 470 km turistických stezek a 25 turistických domů, chat, přístřešků a základen. Pro milovníky divoké přírody a extremních sportů jsou speciální trasy pro koňský sport, velosport, stezky pro pozorování zvířat a rostlin, obecně poznávací, kulturně-historické atd. V tomto regionu můžete také navštívit mnoho kulturně-historických památek, jako etnografské muzeum Etar – největší a nejkrásnější skanzen v Bulharsku, malebný Drjanovský klášter, který si také pamatuje krvavé události z Dubnového povstání v roce 1876, nebo druhé bulharské hlavní město Tarnovo, kde jsou dobře zachovalé pevnosti Carevec a Trapezica ze slavné doby. Nachází se zde i jeskyně Bačo Kiro, kde jsou nalezené nejstarší lidské ostatky ve světě.