RŮŽOVÉ ÚDOLÍ

Věděli jste, že Bulharsku připadá 70 % světové výroby růžového oleje?

Není náhoda, že bulharská olejnatá růže (Rosa Damascena) je jedním ze symbolů Bulharska.

Jestli se podíváte na bulharskou mapu, zcela zřetelně uvidíte její přirozené rozdělení Starou planinou na severní a jižní část. Stará planina je nejdelší pohoří Bulharska, které se táhne napříč celou zemí od západu až na východ k Černému moři a představuje tak přirozenou klimatickou bariéru. Jižně od Staré planiny se paralelně táhne pohoří Sredna gora, které je kratší. Mezi oběma pohořími tak vzniklo údolí s unikátními klimatickými vlastnostmi, jedinečnými v celém světě. Ty jsou dány také teplým vzduchem, který sem proniká od Středozemního moře. Právě v tomto údolí se v řádu staletí pěstuje růže olejnatá a vyrábí se z ní růžový olej, dobře známý v parfumerii, aromaterapii, medicíně.

Sklizeň růží je náročná, dělá se ručně a trvá cca měsíc. Každý rok se začátkem června v růžovém údolí slaví Svátek růží. Oslavuje se rozkvetlá bulharská olejnatá růže. Přijíždí tisíce turistů z celého světa a oslavy trvají celý víkend. Začínají v sobotu v Karlovu a v neděli pokračují v Kazanlăku – obě největší růžová střediska.

Velkou atrakcí pro návštěvníky je rituální sklizeň. Mladé dívky jsou nastrojeny v pestrých národních krojích, hraje folklorní hudba a vybírá se Královna růží. Pod širým nebem řemeslníci vystavují výtvory starých národních řemesel a užitého umění. V městském muzeu v Karlovu se organizuje demonstrace rozovaru. V neděli se vše opakuje v Kazanlăku a městem prochází slavnostní průvod. Částí kulturních tradic, souvisejících s oslavami růží, je i Mezinárodní folklorní festival „Mládež Balkánu“ v Kazanlăku a mezinárodní foto-fest „V Růžovém údolí“.

Pokud se rozhodnete jet do Bulharska koncem května a začátkem června, můžete se těchto oslav zúčastnit. Odnesete si opravdu pestrobarevný zážitek. Už cítíte tu nádhernou vůni celého údolí?

A neroste tady jen ta proslulá růže, ale také levandule, mentol, bazalka a měsíček. Z nich se vyrábí éterické oleje. A také zde roste hroznové víno. Thrákové nám zanechali mimo jiné i staré vinařské umění. Právě Karlovo je jedním z nejznámějších vinařských center Bulharska.

Růžové údolí má ještě jeden název – Údolí thráckých vládců. Byli to pohádkově bohatí vládci a zanechali nám mnoho zlatých pokladů. O to se s vámi podělím v jiném článku, protože to je sama o sobě velká kapitola, jedna z nejzajímavějších a tajuplných stránek historie bulharských zemí.

Do tohoto údolí se ještě vrátím, protože jsou zde i minerální prameny, kterými je celé Bulharsko bohaté.

Hlavním městem Růžového údolí je Kazanlăk a je to hodně atraktivní turistická destinace. Psaly se zde dějiny ještě před více než 8 tisíci lety. A všude, kam se dnes podíváte, cítíte to celé dědictví. S každým nádechem. Potkávají se zde velmi elegantně minulost a současnost, pradávné civilizace a uspěchaná dnešní doba, tradice a moderní technologie.


Karlovo

Karlovo je druhé podle důležitosti město v Růžovém údolí. Pěstuje a zpracovává se tady růže olejnatá. Karlovský region je známý tím, že se zde pěstuje odrůda Karlovski Misket. Vyrábí se z ní jedno z nejkvalitnějších bulharských bílých vín.

 Karlovo je druhé podle důležitosti město v Růžovém údolí.

Jestli se chcete přenést časem před 200 lety, tady je to správné místo. Můžete se v klidu projít v architektonické a historické rezervace "Staré město". Přes příchod moderní stavby se ve staré části města zachovalo zhruba 115 domů, které byly prohlášeny za kulturní památky. Některé z nich jsou otevřené pro návštěvu. Procházkou tichými dlážděnými uličkami, si můžete vychutnat nádherné fasády domů, dřevěné brány a žaluzie, fresky na stěnách, hezké loznice a zimostrást.

Nedaleko města je přírodní rezervace, kde jsou nádherné vodopády a čistá příroda.


Panagjurište

Ještě jedno malebné městečko jsem pro vaši báječnou dovolenou vybrala – Panagjurište. Nachází se úplně na západním okraji růžového údolí a je jedním ze středisek slavného Dubnového povstání v roce 1876. I dnes je jeho život úzce spjat s touto hrdinskou epopejí bulharské historie.

Nedaleko Panagjurište je historická lokalita Oborište, kde 14. dubna 1876 byl svolán Veliký bulharský parlament. Dnes je tam památník, který vděčný národ postavil. Působil zde i největší národní hrdina Vasil Levski, který ještě v roce 1870 založil revoluční výbor. O tom se dozvíte víc v městském historickém muzeu, které se nachází právě v tomto místě. Navštivte i dům odvážné kněžny Rajny, jež vyšila povstaleckou vlajku nápisem „Svoboda nebo smrt“.


Pavel banja