Krăstova gora (Křížový les)

Krăstova gora (Křížový les) je místo v centrální části pohoří Rodopy v Bulharsku poblíž Krăstovy (Křížové) hory (1413 m), po které je Křížový les pojmenován. Tato hora je také známá jako Rodopská Svatá hora podle klášterního komplexu, který se tam nachází.

Důvodem, proč sem každoročně zavítá obrovský počet turistů, je legenda, podle níž se zde nachází úlomek Kristova kříže. Existuje mnoho dalších legend o tomto magickém místě a v každé z nich je zmínka o zázraku.

Na stejném vrcholu Rodop, kde je dnes klášterní komplex, kdysi stál starý klášter zničený již před staletími. Vypovídají o tom dochované zdi, opracované kameny, základy starého kostela, kameny se stopami svíček, stejně jako v zemi nalezené kříže z travertinu.

O tom, jak se lidé dozvěděli o léčebné síle Křížového lesa, vypráví následující příběh.  

V roce 1933 přišel do vesnice Borovo Jordan Stojčev Drjankov. Narodil se ve vesnici Kovačevica u Goce Delčeva v západním Pirinu a již od dětství byl hluboce nábožensky založený. Jordan se zřekl světských výhod pozemského života, byl chudý, nesmírně skromný, pokorný, čestný a připravený přinášet jakékoli oběti pro Krista. Někdy se podle ostatních lidí choval podivně a nepochopitelně. Jordančovi, jak mu všichni říkali, se občas zjevovaly různé věci. Jednou spatřil na obloze kříž a vyprávěl o tom caru Borisovi III., kterého znal osobně.

Po jedné noci strávené v Křížovém lese se mu zjevilo tajemství tohoto místa...


Na vrcholu hory se tyčil klášter, ve kterém byla uchovávána část Kříže Páně. Tento úlomek kříže byl původně uložen v Cařihradu v pokladnici sultána. Když se to dozvěděl ruský car (není uváděno jeho jméno), vyslal posly s bohatými dary pro sultána, přičemž jim nařídil: „Až bude chtít sultán poslat dary pro mě, řekněte mu, že váš car nechce nic jiného ​​než dřevěný kříž, o kterém se dozvěděl, že ho uchováváte ve své pokladnici“. Vyslanci splnili příkaz svého panovníka a sultán jim předal požadovaný kříž. Když se o tom dozvěděla sultánova matka, zvolala: „Co jsi to udělal? Víš, že tento kříž je oporou naší moci a síly? Vydej příkaz svým vojákům, aby chytili posly a přivezli kříž nazpět.“

Sultán poslechl radu matky a vyslal zvědy s úkolem najít posly cara. Ti se to však dozvěděli a rozhodli se, že se vrátí jinou cestou. Zamířili do střední části pohoří Rodopy. V klášteře v Křížovém lese předali poslové kříž tamním mnichům a odjeli do Ruska. Pravděpodobně měli v úmyslu se později pro kříž vrátit. Nedlouho poté byl klášter napaden Turky a srovnán se zemí. Mniši byli povražděni, ale než se tak stalo, podařilo se jim ukrýt kříž v podzemí kláštera.


Jordančo dostal v jednom ze svých zjevení příkaz, aby zhotovil vysoký kovový kříž a vztyčil ho na tomto místě na znamení toho, že je tam uložen úlomek Kříže Páně.

Jordan Stojčev si následně vyžádal audienci u cara Borise III. V té době byl u panovníka i podplukovník Veličkov. Jordančo prohlásil, že mu Bůh sdělil, jak by měl kovový kříž vypadat a kde by měl být vztyčen. Bylo tak rozhodnuto, že bude odlitý kříž o váze 66 kg (2x Křistova léta). Náklady na jeho zhotovení měli uhradit car Boris III. a podplukovník Veličkov.

1. května 1936 Jordančo a podplukovník Veličkov vynesli železný kříž do Křížového lesa, kde byl kříž za přítomnosti všech obyvatel Borova zabetonován do země a slavnostně vysvěcen místním knězem.

Na konci obřadu usedl na kropenici se svěcenou vodou bílý holub, který odletěl k západnímu svahu Křížového lesa. Jordan Stojčev ukázal na holuba a řekl shromážděným lidem, aby ho následovali, protože jim ukáže, kde byla stará klášterní studna. Holub usedl na jednu skálu, z jejíž spodní části po odstranění nahromaděných kamenů začala opravdu stříkat voda.


Od té doby se do Křížového lesa neustále sjíždějí lidé a léčí se touto vodou. Příběhy mnoha z nich, kterým voda pomohla k uzdravení, vypovídají o opravdovém zázraku.
Sledujte Magické Bulharsko na Facebooku a Instragramu, připojte se do FB skupiny Přátelé Bulharska