BULHARSKÉ SVÁTKY

Osvobození od turecké nadvlády v roce 1878

6. září 1885, den sjednocení

Knížectví Bulharska a Východní Rumélie