Cíle na rok 2020

Zasloužím si svobodný život v hojnosti!

Vím, že Universum tento požadávek splní!
BUDIŽ!