Všeobecné obchodní podmínky CK Rosetta Moto Tours

Podmínky užívání služeb CK Rosetta Moto Tours

 


Přečtěte si prosím pozorně následující podmínky:

 

Abyste se mohli zúčastnit poskytnutých cestovních balíčků a doprovodných služeb, musíte pouze porozumět a souhlasit s následujícími podmínkami.

Zasláním zálohy na účast v námi organizovaných túrech potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami, které byly schváleny představenstvem Rosetta Moto Tours, za účelem účasti v poskytovaných cestovních balíčků a doprovodných služeb.

Je-li s klientem podepsána dodatečná dohoda, ta má přednost před ustanovení všeobecná.

Značka Rosetta Moto Tours je majetkem společnosti Rosetta Moto Tours a. s., bulharského právního subjektu zřízeného, ​​registrovaného a licencovaného jako touroperátor podle podmínek bulharské legislativy. Registrované sídlo společnosti je v Bulharsku, ve městě Burgas, sídl. Pobeda, ul. Industriální 92, IČ 205159186.

Všichni pracovníci společnosti Rosetta Moto Tours, kteří poskytují služby našim hostům a zastupují společnost, nejsou smluvní stranou dle této smlouvy a nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli služby, které můžou být popsány na našich webových stránkách, v reklamních materiálech nebo v souvislosti se smlouvou.

Pro účely rezervace je nutné zaplatit zálohu ve výši minimálně 30 % z katalogové ceny. Platba v plné výši je vyžadována minimálně 60 (šedesát) dnů před začátkem túry a tím je rezervace považována za potvrzenou a vaše místo na turné je garantováno. Pokud nebude celková částka zaplacena do 60 dnů před začátkem výpravy, Rosetta Moto Tours si vyhrazuje právo zrušit rezervaci.

Každý účastník musí před zahájením cesty s průvodcem podepsat formulář pro zproštění odpovědnosti. Rosetta Moto Tours nemůže přijmout žádného z účastníků bez podepsaného formuláře pro zproštění odpovědnosti. Naši průvodci vám mohou a poskytnou kopii těchto formulářů při příjezdu a před zahájením túry.

V souladu s bulharské legislativy všichni účastníci jsou povinni uzavřít si zdravotní pojištění před zahájením zájezdu. Celkové krytí (limit) zdravotního pojištění by mělo být 60 000 BGN (přibližně 30 000 EUR). Pro více informací kontaktujte naše pracovníky.

Rosetta Moto Tours poskytuje motocykly jako součást cestovního balíčku. Fotografie motocyklů v materiálech nebo na této webové stránce nemusí vždy odpovídat ani představovat přesný stav a rozpoložení motocyklu. Prosím, neváhejte nám zavolat nebo napsat, pokud potřebujete specifické nebo aktuální informace o konkrétních typech motocyklů. Rosetta Moto Tours si vyhrazuje právo nahradit potvrzený motocykl účastníka jiným motocyklem stejné třídy. Určité nekontrolovatelné situace (např. mechanické problémy, porucha nebo krádež) však mohou vyžadovat náhradu.

Společnost Rosetta Moto Tours poskytuje služby uvedené na těchto webových stránkách nebo jinými vlastními nebo samostatně vydávanými médii v popisech zájezdů v souladu s národními normami a místními právními předpisy. Může však kvůli zásahu vyšší moci nebo nepředvídatelným situacím mimo jejiho kontrolu (např. práce na silnici, uzavření hotelu nebo špatné povětrnostní podmínky) si Rosetta Moto Tours vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění, stáhnout část nebo celou cestu nebo provést změny, bez ohledu na vzniklých nezbytních dodatečných nákladů, které účastník musí uhradit. Je dohodnuto a pochopeno, že akcionáři, vedení společnosti, zástupci nebo personál každého cestovného balíčku, včetně Rosetta Moto Tours, nejsou strážci bezpečnosti účastníka a nemohou být žádným způsobem odpovědni za jakoukoli událost v souvislosti s jakoukoli činností souvísející s cestou, která by mohla mít za následek zranění, smrt nebo jinou škodu účastníkovi, jeho majetku, jeho rodině nebo dědici. Rosetta Moto Tours nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené třetím stranám v důsledku aktivit a chovaním účastníka během výpravy. Odpovědnost Rosetta Moto Tours je omezena celkem na trojnásobek ceny zájezdu bez ohledu na titul / nárok.

Každý účastník poskytne Rosettě kopii řidičského průkazu platný po celou dobu cesty, kterým prokáže požadovanou kategorii.


Vozový park motocyklů

 

Na začátku období pronájmu motocyklu musí být zaplacena Rosetta Moto Tours bezpečnostní kauce v závislosti na modelu motocyklu. Záloha bude zárukou, dokud nebude případně poškozený motocykl vrácen do stejného stavu, v jakém byl obdržen na začátku zájezdu. Podepísuje se protokol o přijetí a návratu. Záloha bude vrácena po podpisu protokolu o vrácení. Všechny motocykly jsou pojištěny povinným ručením. Doba pronájmu není přerušena z důvodu poškození motocyklu nebo neschopnosti účastníka jezdit. Během doby pronájmu není Rosetta Moto Tours povinna nahradit poškozený motocykl. Nájemní smlouva je uzavřena písemnou formou.

Bezpečnostní kauce jsou následující:

800 EUR povinná vratná kauce pro model Honda CRF1000A L AfricaTwin Standard;
1000 EUR povinná vratná kauce pro model Honda CRF1000A2 L AfricaTwin Adventure.

Všechny motocykly jsou vybaveny plnými nádržemi a musí být vráceny s plnými nádržemi.

Pokud účastník použije svůj vlastní motocykl, je povinen mít veškeré potřebné pojištění.

Pokud účastník pronajme motocykl od Rosetta Moto Tours bez odpovídajícího zájezdu s průvodcem nebo samostatním cestovaním, rezervace pronájmu se stane konečnou po obdržení nevratné zálohy ve výši 300 EUR. Pokud účastník neodešle rezervační vklad, Rosetta Moto Tours může rezervaci kdykoliv zrušit. Změnu stávající rezervace pronájmu je možné provést bezplatně, je-li provedena alespoň 21 dní před zahájením pronájmu, jinak může být účtován příplatek.


Storno podmínky

 

V případě, že zákazník po potvrzení rezervace zruší svou rezervaci, Rosetta Moto Tours si vyhrazuje právo zadržet část zálohy / platby za vzniklé náklady. Storno poplatek pro jednu osobu je následující: 

Více než 70 dnů předem bez storno poplatku; 
69-60 dní – poplatek 200 €;
59-30 dní – 50 % ceny zájezdu;
29-15 dní – 80 % ceny zájezdu;
Méně než 14 dní před odjezdem se storno poplatek nevrácí.

Žádná výjimka z této politiky nemůže být učiněna z žádného důvodu.

V případě, že Rosetta Moto Tours musí zrušit túru z důvodu nedostatku účastníků, bude účastník informován co nejdříve. Rosetta Moto Tours nabídne realizování túry, pokud všichni účastníci souhlasí s dodatečným zaplacením kvůli nízkého počtu členů. Pokud účastníci nesouhlasí s platbou příplatku, Rosetta Moto Tours nabídne účastníkům vlastní cestu s aktuálními cenami túry.

Pokud účastníci nesouhlasí uhradit doplatek ARY nebo vlastní cesta, Rosetta Moto Tours vrátí jejich vklady a platby v plné výši, která bude představovat úplnou dohodu. Rosetta Moto Tours nenese odpovědnost za případné dodatečné náklady nebo ztráty utrpěné účastníkem z důvodu zrušení zájezdu kvůli nedostatku účastníků (zahrnují D, ale nejen, náklady na předplacených letenek, rezervace hotelů a nájemné automobilů). Mohou nastat situace, které jsou mimo naši kontrolu a které vyžadují, abychom změnili termín cesty nebo výpravu zrušili, změnili trasy nebo provedli náhrady hotelů, měst, průvodců a dalších cesty. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli následné ztráty, výdaje nebo nepohodlí účastníka. Rosetta Moto Tours není povinna po skončení výpravy vrátit peníze, bez ohledu na důvod, proč účastník nemohl dokončit svou túru.

Pokud účastník soustavně nedodržuje dopravní předpisy, Rosetta Moto Tours si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění a zrušit pronájem motocyklů účastníka. Každý účastník je zodpovědný za všechny pokuty, které mu během výpravy byly naloženy. U všech nezaplacených jízdenek se účtuje servisní poplatek. Všichni klienti přijímají svou povinnost chránit přírodní prostředí nebo třetí strany svými činnostmi při jízdě na motocyklech. V případě, že účastník opakovaně ignoruje pravidla nebo způsobí, že se ostatní cítí ohroženi jeho jednáním, Rosetta Moto Tours si vyhrazuje právo ukončit s nim smlouvu a zrušit pronájem motocyklu účastníka. Každý účastník potřebuje k účasti na výpravu platnou motocyklovou licenci. Účastník je zodpovědný za dodržování předpisů o  cestovních pasech a vízech a přebírá odpovědnost za důsledky vyplývající z nedodržení.

Pokud účastník cestuje sám, pokusíme se najít vhodné spolubydlící k němu, pokud o to požádá. V případě, že se to ukáže jako nemožné, bude účtován jednorázový příplatek za jednolůžkový pokoj.

Účastník si je plně vědom rizik a nebezpečí spojených s outdoorovými aktivitami, jako je plavání, rafting na divoké vodě, lezení po skalách nebo jakákoli jiná činnost, která by mohla být navržena jako doplňková činnost k výpravě a přebírá plnou odpovědnost.

Tarify citované společností Rosetta Moto Tours, její agenti nebo publikace jsou platné v době tisku. Ve výjimečných případech, kdy nastanou situace zcela mimo naší kontrolu, si společnost Rosetta Moto Tours vyhrazuje právo změnit ceny zájezdů kdykoliv do 60 dny před odjezdem. Rosetta Moto Tours si vyhrazuje právo kdykoliv opravit chyby tisku nebo chyby při výpočtu. Slevy nabízené společností Rosetta Moto Tours nelze kombinovat s dalšími stávajícími slevami.

Společnost Rosetta Moto Tours doporučuje, aby účastníci uzavřeli odpovídající  cestovní, zdravotní a úrazové pojištění .

Fotky a videa vytvořené společností Rosetta Moto Tours jsou majetkem společnosti Rosetta Moto Tours. Autorská práva patří Rosetta Moto Tours. Společnost Rosetta Moto Tours může použít veškerý takový materiál pro reklamní a marketingové účely, včetně obrázků, ve kterých mohou být účastníci rozpoznáni, bez jakéhokoli poplatku od účastníka. Účastníci, kteří předloží fotografie Rosettě Moto Tours, souhlasí s tím, že umožní použití takových fotografií společností Rosetta Moto Tours pro reklamní a marketingové účely.

Rosetta Moto Tours nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zpoždění při doručování zavazadel účastníkům zájezdu. Zavazadla se převezou na Rosetta Moto Tours pro dopravu každý den, a to na vlastní riziko účastníka.

Rosetta Moto Tours nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zpoždění při doručování zavazadel účastníkům zájezdu. Zavazadla se převezou na Rosetta Moto Tours pro dopravu každý den, a to na vlastní riziko účastníka.

Rosetta Moto Tours se snaží naplánovat své zájezdy v době, kdy je počasí příjemné pro motocyklisty. Mnoho tras prochází oblastmi, kde se počasí může měnit. Rosetta Moto Tours neodpovídá za nepříjemné povětrnostní podmínky a za takové podmínky nebudou vráceny žádné náhrady.

Každý účastník našich motocyklových zájezdů musí splňovat následující požadavky:

  • Cestovní balíčky Rosetta Moto Tours jsou určeny pro motocyklisty Adventure Enduro. Pokud si účastník s jiným typem motocyklu přeje vstoupit do takové skupiny motocyklistů, je jeho výhradní odpovědností a povinností udržet tempo cesty skupiny, a to bez ohledu na stav silnic nebo ujetých vzdáleností.
  • Vyžaduje se minimálně 8 000 km předchozích zkušeností s motocyklem. Některé z balíčků výprav jsou navrženy tak, aby byly náročnější než ostatní a doporučujeme vám, abyste se podívali na každou kategorii tras a požadavky na úroveň zkušeností, abyste si mohli vybrat tu správnou cestu pro vás. Pokud si ještě nejste jisti, zavolejte nám a naše cestovní kancelář vám poradí.
  • Společnost Rosetta Moto Tours neposkytuje osobní ochranné pomůcky ani vybavení pro přežití a nemůže být za to zodpovědná. To vše je osobní odpovědnost účastníků.
  • Společnost Rosetta Moto Tours neposkytuje žádná navigační ani komunikační zařízení a nemůže být za to zodpovědná. To vše je osobní odpovědnost účastníků.

Všeobecné podmínky, jakákoli dodatečná dohoda a všechna práva a povinnosti účastníků jsou upravena bulharským hmotným právem.

V případě sporu, který nemůže být vyřešen jednáním v dobré vůli, bude rozhodnuto o řešení příslušným bulharským soudům.

Jakékoliv změny nebo odchylky od těchto Podmínek musí být písemně sjednány a podepsány oběma stranami.

Všeobecné podmínky byly schváleny představenstvem dne 21. června 2018 a jsou v současné době platné.

Výkonný ředitel:

Plamen Železov


Ochrana osobních údajů

Společnost Rosetta Moto Tours a. s. („My / my“) uznává a respektuje zájmy a očekávání našich zákazníků ohledně soukromí. Toto oznámení vám poskytujeme, abyste věděli, jaké informace o vás shromažďujeme.

Následující informace vás informují o tom, které osobní údaje shromažďujeme při používání našich (www.rosettamototours.com) a těchto (www.magicke-bulharsko.cz) stránek a jak s nimi nakládáme. K těmto informacím o ochraně osobních údajů můžete kdykoli přistupovat v části „Zásady ochrany osobních údajů“. 

Vaše osobní údaje používáme pouze k tomu, abychom vám poskytli nejvhodnější produkty a služby a zlepšili stránku.

Používáním těchto stránek nám poskytujete svůj osobní souhlas se shromažďováním a používáním informací v souladu s touto politikou.


Sběr informací a použití

Při používání našich stránek nám dáváte svůj osobní souhlas, že vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobně identifikovatelné informace, které mohou být použity pro kontaktování nebo identifikaci. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou tím omezeny, vaše jména, osobní identifikační číslo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, věk, dovednosti, zdravotní stav atd.

Údaje shromažďujeme za účelem jasného ověření zákazníka a rychlého zpracování dotazů zákazníků, rezervací a souvisejících doplňkových služeb, jako jsou zdravotní pojištění, pronájem motocyklů atd.

Vzhledem k tomu, že se neustále snažíme o zlepšování našich služeb pro naše zákazníky, jsou tato data požadována a webové stránky, včetně služeb, které poskytujeme, bez ní nemůže fungovat.

Veškeré údaje budou použity výhradně k určenému účelu a nebudou předány třetím osobám bez zákonných povinností.

Osobní údaje jsou shromažďovány našimi zákazníky pomocí rezervačních a kontaktních formulářů uvedených na Stránkách nebo kontaktováním nás prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo chatu.

Pokud neposkytnete potřebné informace z vaší strany, nemusíte dostávat služby nabízené společností Rosetta Moto Tours a. s.


Data protokolu

Stejně jako mnozí provozovatelé stránek shromažďujeme informace, které váš prohlížeč odesílá vždy, když navštívíte naše stránky („Data protokolu“).

Tato data protokolu mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu počítače (IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistika.

Kromě toho můžeme využít služeb třetích stran, jako je Google Analytics, které shromažďují, sledují a analyzují tento typ informací, aby se zvýšila funkčnost našich služeb. Tito poskytovatelé služeb třetích stran mají své vlastní zásady ochrany soukromí, které řeší, jak tyto informace používají.


Komunikace

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s informačními buletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se rozhodnout, že nebudete dostávat žádné nebo všechny tyto informace od nás, a to podle odkazu na odhlášení nebo pokynů uvedených v e-mailu, který zašleme, nebo nás kontaktujete.


Komunikace

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s informačními buletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se rozhodnout, že nebudete dostávat žádné nebo všechny tyto informace od nás, a to podle odkazu na odhlášení nebo pokynů uvedených v e-mailu, který zašleme, nebo nás kontaktujete.


Soubory cookie

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie se odesílají do vašeho prohlížeče z webových stránek a ukládají se na pevný disk počítače.

Stejně jako mnoho jiných stránek používáme „cookies“ pro shromažďování informací. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo oznámil, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části našich stránek.

Pokud zanecháte komentář na našich stránkách, můžete se přihlásit k uložení svého jména, e-mailové adresy a webových stránek do souborů cookie. Ty jsou pro vaše pohodlí, takže nemusíte znovu vyplňovat své údaje, když necháte další komentář. Tyto cookies se ukládají na jeden rok.

Pokud máte účet a přihlásíte se na tyto stránky, nastavíme dočasný soubor cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a při zavření prohlížeče se vyřadí.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies pro uložení přihlašovacích údajů a možností zobrazení na obrazovce. Přihlašovací soubory cookie trvají dva dny a soubory cookie s možností zobrazení obrazovky jsou na jeden rok. Pokud vyberete možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, přihlašovací soubory cookie budou odstraněny.

Pokud článek upravíte nebo publikujete, uloží se do prohlížeče další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jednoduše označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Vyprší po 1 dni.


Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová přesně tak, jako kdyby návštěvník navštívil další webové stránky.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vložit další sledování třetí stranou a sledovat vaše interakce s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na tuto webovou stránku.


Bezpečnost

Bezpečnost vašich osobních informací je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.


Jak dlouho uchováváme vaše data

Pokud zanecháte komentář, tento komentář a jeho metadata zůstanou neomezeně dlouho. To je důvod, proč můžeme rozpoznat a schválit všechny následné komentáře automaticky místo toho, abychom je drželi ve frontu moderování.

Pro uživatele, kteří se zaregistrují na našich Stránkách (jsou-li nějaké), ukládáme také osobní údaje, které poskytují ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli zobrazit, upravit nebo odstranit své osobní údaje (s výjimkou, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Naši správci stránek mohou tyto informace také vidět a upravovat.

Informace poskytnuté registrovanými uživateli jsou uchovávány na dobu neurčitou nebo dokud nejsou vymazány samotným uživatelem nebo našimi správci stránek na vaši osobní žádost.


Jaká práva máte nad svými údaji

Pokud máte účet na těchto stránkách nebo jste zanechali komentáře, můžete požádat o obdržení exportovaného souboru osobních údajů, které o vás máme, včetně veškerých údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o vymazání osobních údajů, které o vás máme. To nezahrnuje žádné údaje, které jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

Jako subjekt údajů o zpracování osobních údajů máte právo na informace o zpracovávaných údajích, právo na opravu vašich osobních údajů, právo na vymazání vašich osobních údajů, právo omezit zpracování vašich osobních údajů a právo na převoditelnost vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru.

Svůj souhlas, který jste nám v případě potřeby poskytli, můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Odvolání můžete poslat na Rosetta Moto Tours a. s., ul. Dobri Voynikov 8, Varna 9002, Bulharsko, nebo na e-mail office@rosettamototours.com.

Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Zpracování vašich osobních údajů zastavíme poté, co byla vznesena námitka, ledaže by Rosetta Moto Tours a. s. mohla prokázat přesvědčivé důvody ochrany zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právní nároky.

Aniž je dotčeno výše uvedené právo na vznesení námitek, můžete kdykoliv vznést námitky proti shromažďování a zpracování informací o používání e-mailového zpravodaje.


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 29. června 2018 a zůstanou v platnosti, s výjimkou případných změn v jejích ustanoveních v budoucnu, která budou platit ihned po jejich zveřejnění na této stránce.

Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat nebo změnit naše Zásady ochrany osobních údajů a tyto zásady ochrany osobních údajů byste měli pravidelně kontrolovat. Vaše další používání Služby po uveřejnění jakýchkoli úprav Zásad ochrany osobních údajů na této stránce bude představovat vaše uznání úprav a souhlasu s tím, že budete dodržovat a být vázán upravenými Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud provedeme jakékoli podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, budeme vás informovat buď prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli, nebo umístěním výrazného oznámení na našich webových stránkách.


Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mail office@rosettamototours.com.