Utrobata

Je zde i mnoho jeskyň mystické krásy, o nichž jsou zatím známé jen legendy. Je i spousta skalních fenoménů, nesoucí stejný magický náboj a mytické legendy. Například nedávno nalezená jeskyně Utrobata (Lůno) nedaleko Kardžali v Rodopech, o které se předpokládá, že je to stará thrácká svatyně, symbol zrození.

Je tam velmi zajímavý, doslova magický jev, který ještě není objasněný. Jeskyně dostala své jméno kvůli své formě. Vchod je jediná štěrbina ve skále, situována na jih a hluboká 22 m, přičemž posledních 1,5 m je dodatečně vytesaných člověkem. Představuje oltář, vysoký 1,3 m, s formou lůna, přičemž uprostřed je udělaná malá dírka. Dutina jeskyně vypadá jako roh a zužuje se ke dnu. Na stropě je speciálně udělaná štěrbina, přes kterou přesně ve 12 h v poledne proniká jeden sluneční paprsek a potom začíná to nejvzrušujícnější. Několik minut se paprsek zvětšuje a pomalu se přibližuje k oltáři. Když dosáhne k malé dírce, paprsek se krátce zdrží a pulzuje. Tento unikátní jev je k vidění pouze jeden den v roce – o Vánocích.

Je zde ještě jedna zajímavost – oproti bezvodí v nedaleké vesnici Nenkovo a jejím okolí, z jeskyně tryská voda, která se sbírá do malého bazénu na jejím úpatí, odtud prosakuje do skály, ale nikdy nevysychá. Vědci usuzují, že tato jeskyně je thrácký chrám z 11. – 10. století př. n. l.