Sluneční lučištník

Aboleon je thrácký pastýř a obratný střelec. Za svého patrona si zvolil Slunce a odmítl uctívat ostatní bohy. Rozhněvaní jeho jednáním, bohové se snaží zlomit jeho ducha strašným utrpením. Aboleon, veden svou nezlomnou vírou, všechny útrapy přestojí a získá úctu nesmrtelných pánů Thrákie.