Expedice Dionýsos – podrobný popis

Dobrodružná trasa malebnými horskými průsmyky, dech beroucími silnicemi, výborná kuchyně podávaná s božskými víny ve speciálně vybraných restauracích a hotelech

Cíl expedice

Tato expedice je zaměřená na přiblížení nejstarších dějin a kulturního dědictví lidstva. Jejím cílem je dovést vás do posvátné svatyně Dionýsa v tajuplných horách Rodopy.

Bulharsko je třetí nejbohatší zemí ve světě na archeologické a historické památky, ihned po Řecku a Itálii. Část speciálně navržené trasy nás provede některými nejcennějšími památkami v zemi, včetně starobylé thrácké svatyni – Belintaš.

Termíny

Termíny na rok 2024 jsou dle domluvy

Cena od € 1995 / osobu, popis


Délka cesty – 7 jízdních dnů

Úroveň obtížnosti – snadná

Pomoc při příjezdu – ANO

Ubytování – 3 a 4 hvězdičkové hotely

Podpůrné vozidlo a přívěs – ANO

Pomoc při odjezdu – ANO

Jídlo – vybrané restaurace

Průvodce výpravy – ANO

Domluvíme se v angličtině a v ruštině

Průběh expedice

Uvedené základní trasy se budeme držet. Celkový itinerář zahrnuje místa a objekty, které můžeme a nemusíme navštívit. Považujte to za základný návrh, který na místě upřesníme.


Den 1.

Z Varny do vesnice Elenovo v Thráckém údolí


Muzeum mozaiky

Při návštěvě muzea mozaiky spatříme jediné místo Římské říše, kde bylo objeveno více než 100 000 římských mincí s tvářemi více než 40 římských císařů.

Čas strávený v muzeu: až 40 min.


Další zastávkou je Pliska

Pliska je považována za první hlavní město Bulharska na této straně Dunaje.
Uvidíme původní největší křesťanskou katedrálu na světě ze 7. století, postavenou podle architektonických plánů katedrály Sv. Petra ve Vatikánu a přesahující její rozměr o 9 metrů.

Pliska v době svého rozkvětu v 7. století byla největším obydleným městem. Zabírala plochu 22 km čtverečních. Pro srovnání, Řím měl v té době jen 3 km čtvereční, a Кonstantinopоl měla rozlohu o málo větší – 8 km čtverečních

Čas strávený v muzeu: až 40 min.


Následuje Madara

Madara je nejposvátnějším místem Bulharska. S Madarským jezdcem vytesaným vysoko v horách do skály je považované většinou Bulharů za duchovní centrum Bulharska. Samotný kamenný reliéf je stále záhadou, a to navzdory mnoha teoriím o jeho původu a účelu.

Se svými kořeny skrytými hluboko v minulosti doposud nedovoluje historikům odhalit jeho tajemství.

Čas strávený v muzeu: až 40 min.


Veliki Preslav

Veliki Preslav byl od počátku 10. století druhým bulharským hlavním městem. Za vlády tehdejších bulharských carů dosáhlo Bulharsko největší expanze státu včetně jeho kulturního vlivu. Na vlastní oči uvidíme místa, kde se údajně tvořila azbuka. Kořeny bogomilů vedou do kostela Sv. Paraskevy, který je součástí městského kláštera.

Následuje volný čas a oběd v restauraci Omurtagův Most nedaleko hradu.

Čas strávený v muzeích: až 40 minut na každé muzeum a max. 1 hodina na oběd a volný čas.

Na noc se ubytujeme v hotelu Soli Invicto patřící vinařství Edoardo Miroglio.

Volný čas využíjeme pro osvěžení a přípravu na lahodnou večeři a ochutnávku skvělých  vín.


Den 2.

Z Elenovo do Mandrici


Vesnice Mezek

Návštěva thrácké hrobky ze 4. století př. n. l. ve vesnici Mezek. Má se za to, že tato hrobka má nejdelší chodbu vedoucí do pohřební komory – 25 metrů.
První thrácká hrobka objevena již v roce 1931 na území Bulharska, dlouho předtím, než byla objevena thrácká hrobka ve vesnici Starosel. Mezi objevenými artefakty jsou stříbrné mince s tváří Alexandra III. Velikého.

Čas strávený v muzeu: až 40 min.


Vila Armira

Vila Armira je jedinou vilou postavenou mimo území Říma, která vyniká mramorovou výzdobou a mozaikovou podlahou. Vila má parní podlahové vytápění a úžasnou římskou lázeň. Bohatí majitelé vily vlastnili nedaleký mramorový lom. Vilu si postavili jako moderní obydlí s hlavním záměrem zapůsobit na zahraniční návštěvníky. Vila se totiž nachází na tehdejší hlavní cestě k 

Adrianopolisu – Konstantinopolu, která je součástí větší cesty spojující Řím a Konstantinopol. Cesta je známa i několika jinými jmény, například Via Militaris nebo Via Diagonalis.

Čas strávený v muzeu: až 40 min.


Komplex Bukor štepi

Možná máte najednou pocit, že jste se právě ocitli nejspíš v 18. století.

Váš pocit není daleko od pravdy. Komplex Bukor štepi se nachází v jediné albánské vesnici v Bulharsku, nebo co z ní zbylo.

Vesnice byla založena počátkem 17. století křesťansko-albánskými uprchlíky z Albánie kvůli náboženskému pronásledování v té době.

Po dlouhých hodinách jízdy pod horkým letním sluncem po vinutých horských silnicích se konečně ocitneme uprostřed vodní oázy a ponoříme svá unavená těla do příjemného bazénu.

Ti, kdo jsou dobrodružněji naladěni, si můžou vybrat krásnou procházku po břehu Bílé řeky – plné modrých krabů a s tunami malých ryb.

Den zakončíme neuvěřitelně chutnou bulharskou kuchyní se 100% bioprodukty, které se pěstují ve vlastním hospodářství komplexu.

Přehrada Ivajlovgrad


Den 3.

Z Mandrici do Belintaše


Perperikon

Starobylé thrácké město Perperikon ve východních Rodopech je považováno za posvátné místo. Nachází se 15 km severovýchodně od dnešního města Kărdžali, na 470 m vysokém skalním kopci. Nedaleká vesnice Gorna Krepost (Horní pevnost) stojí na úpatí kopce a kolem něj proudí zlatavá řeka Perpereška.

Perperikon (také Perperek) je největším megalitickým komplexem na Balkáně. Má se za to, že na tomto místě se nachází slavný Dionýsův Chrám.

Bulharský archeolog Nikolay Ovčarov zahájil v Perperikonu vykopávky v roce 2000  a odhalil zbytky starobylého architektonického komplexu.

Lidská činnost v této oblasti se datuje od roku 5000 př. n. l. První stopy civilizace nalezené na kopci pocházejí z doby bronzové, zatímco keramika pochází z rané doby železné, stejně jako impozantní kruhový kamenný oltář o průměru téměř 2 m.

Archeologové odkryli obrovský vícepodlažní palác a impozantní pevnost postavenou okolo kopce se stěnami o tloušťce 2,8 m. Palác i pevnost pochází z doby Římské říše. V pevnosti byly také postaveny chrámy a obytné čtvrti. Megalitický komplex byl v celé své historii mnohokrát v troskách a mnohokrát opět vystavěn.

Čas strávený v objektu: až 40 min.

Slavná věž Perpereku v levém horním rohu

Předpokládá se, že národní zvyk Kukeri má své kořeny v dobách Dionýse a je svátkem smrti a znovuzrození, který byl praktikován ještě v roce 1600 př. n. l. Účinkující se oblékají jako rohaté kozy zdobené břečťanem a korálky. Podle mýtu jsou kůže z obětovaných koz.


Belintaš

Naší další zastávkou po krásné cestě vedoucí skrze malebné pohoří Rodopy je Belintaš, jednou z mnoha thráckých megalitických památek v Rodopech.
Náhorní plošina Belintaš je považována za jedno z nejmystičtějších míst planety. Předpokládá se, že zde existovala starověká thrácká svatyně boha Sabaziuse – bůh thráckého kmene Besi.

V horní části skalního masivu jsou vyhloubeny dvě studny, z nichž ústí řada vodních kanálů.

Na skalách byla nalezena stříbrná votivní deska z římského období s vyobrazením Dionýse-Sabaziuse. Nyní se uchovává ve sbírkách Národního archeologického muzea Bulharské akademie věd.

Podle bulharského archeologa Dr. Ivana Christova by stříbrná deska měla být datována k časnějšímu období. Znatelná podoba s artefaktem, který byl objeven v roce 2004 v již proslulé hrobce Sveticata poblíž města Šipka, byla důvodem k tomuto závěru.

Výše zmíněným artefaktem je zlatá maska ​​tzv. Terese, objevená bulharským archeologem Dr. Georgi Kitovem a má téměř identické rysy obličeje s obličejem mužské postavy na stříbrné desce nalezené mezi megalitickými skalami v úpatí belintašké náhorní plošiny.

Čas strávený na místě: až 40 min.


Noc strávíme u Belintaše v krásném komplexu Starite kašti (Staré domy) postaveném v typické stavební tradici starých rodopských domů v lůně hor.


Den 4.

Z Belintaše do Široké Lăky


Asenova pevnost

Naše první zastávka na dnešek bude v Asenově pevnosti.
Asenova tvrz je středověká pevnost v bulharských horách, dva až tři kilometry jižně od města Asenovgrad, na vysokém skalním hřebeni na levém břehu řeky Čaja (zvané také Asenica nebo Čepelarska).

Nejstarší archeologické nálezy pocházejí z doby Thráků. Okolí pevnosti bylo obýváno také během starověkého římského a raně byzantského období. Během vlády bulharského cara Ivana Asena II byla pevnost v roce 1231 výrazně přestavěna a sloužila jako hraniční opevnění proti latinským nájezdům, o čemž svědčí osmiřádkový nástěnný nápis. Základy vnějších zdí s tloušťkou 2,9 metrů, původně 9 až 12 metrů vysoké, jsou zachovány až do výšky 3 metrů. Byl to feudální hrad s 30 místnostmi a byly tam nalezeny tři vodní nádrže z tohoto období.


Bačkovski klášter

Bačkovski klášter je druhým největším klášterem v Bulharsku. Je krásně situován na pravém břehu řeky Čepelarska, nedaleko obce Bačkovo, 10 km od Asenovgradu a 30 km od Plovdivu. Snadná dostupnost z něj dělá druhý nejnavštěvovanější klášter v zemi. Je proslulý jedinečným spojením byzantské, gruzínské a bulharské kultury, kterou sjednocovala společná víra.

Čas strávený na každém místě: až 40 min.


Smoljan – Pamporovo

Po Bachkovu nás cesta zavede do nejkrásnějšího a jednoho z nejznámějších zimních lyžařských středisek – Pamporovo.

Čas oběda strávíme nedaleko televizní věže na nejvyšším vrcholu s pohádkovým názvem Snežanka (Sněhurka). Pochutnáme si na skvělém jídle, čaji a osvěžujících nápojích, neboť nás čeká ještě několik kilometrů po křivolakých silnicích, než se dostaneme do konečného cíle dnešního dne.


Široka Lăka

Naše další krátká zastávka bude v obci Široka Lăka, kde nás později večer čeká slavnostní večeře.
Po příjemné procházce starou částí vesnice dosáhneme dnešního konečného cíle – Grand hotel Devin.
Zaparkujeme motorky na hotelovém parkovišti a oddáme se občerstvovacím nápojům, rychlému sprchování a krátkému zdřímnutí, protože toho máme večer ještě hodně před sebou.

Kolem 18 hod. se oblékneme do bulharských tradičních krojů. Když budeme připraveni, autobus nás přiveze na místo, kde si vychutnáme lahodné jídlo připravené starým tradičním způsobem, s opravdovými přírodními surovinami a přísadami.

Čerstvě pečené jehně na skutečném ohni, skutečná doma pěstovaná rajčata a další zelenina, tradiční místní balkánský sýr, božská vína, domácí pečený chléb a jiné dobroty.

Všechno toto bude skvěle ozdobeno kultovním zvukem Rodop – Kaba gajda (dudy), společně se spoustou živého zpěvu a tance kolem speciálně upraveného ohniště na břehu místní řeky.

Pouze vy a otevřená noční obloha bude toho svědkem, takže vezměte fotoaparáty a videokamery. To je to, čemu říkáme „Mít příběh, který můžeme vyprávět svým dětem a vnukům“.


Den 5.

Z Devina do Chisarji


Vrchol Orlí hnízdo a jeskyně Ďábelské hrdlo

Náš den začne dalším překvapením. Navštívíme dvě ohromující místa. Jedním je vrchol Orlí hnízdo a druhým jeskyně Ďábelské hrdlo.
Do prvního vyhlídkového místa vyjedeme skutečnými SUV 4 × 4 a na vlastní oči uvidíme nepopsatelný výhled na jednu z nejkrásnějších oblastí v horách Rodopy.

Druhé místo si zaslouží věnovat mu svůj čas, stojí to za to. Jeskyně Ďábelské hrdlo je součástí hodně staré a velmi zajímavé legendy. Legenda vypráví příběh o Orfeovi a jeho milované ženě Eurydice. Má se za to, že právě tato jeskyně je popsána v legendárním příběhu, kde Orfeus sestoupil do Podsvětí při hledání své milované.

Čas strávený na  každém místě: až 40 minut po vstupu.


Chisarja

Naše cesta bude pokračovat po jedné z nejlepších horských silnic v Bulharsku. Té, která spojuje město Devin s městem Kričim. Krásný asfalt, velmi dobré pravidelné zatáčky a malebné výhledy.

Následuje zasloužená přestávka na kávu a občerstvení.

Náš den zakončíme ubytováním v SPA hotelu Augusta v jednom z bulharských wellness center – ve městě Chisarja.

Celé odpoledne budeme mít volný čas, abychom si užili teplé minerální bazény a SPA procedury ve městě imperátora Diokleciana.

Odpočinek bude s největší pravděpodobností zapotřebí, jelikož následující den nás čeká průjezd jedním z nejtěžších průsmyků Staré planiny – Šipkou.


Den 6.

Z Chisarji až do Veliko Tărnova


Vrchol Svatý Nikola

Po zaslouženém odpočinku předchozího dne bude naše cesta pokračovat překonáním horského průsmyku Šipka. Na vrcholu Sv. Nikola, jehož populárnější název je Šipka, se krátce zastavíme u památníku, který je pro Bulhary symbolem svobody.

V létě roku 1877 se tady vedly ukrutné boje za osvobození Bulharska z otomanské nadvlády. Toto byla nejdůležitější bitva celé války za osvobození po 500 letech strašného utrpení.


Etnografický komplex Etara

Naše další zastávka bude v etnografickém komplexu Etăra. Dáme si tam rychlý oběd, kávu, osvěžující nápoje a budeme mít možnost si prohlédnout skanzen. Uvidíme spoustu starých řemesel, kde se jako hnací síla používala voda, a mnohem více.

Jakmile budeme připraveni jet, vypravíme se k poslední zastávce tohoto dne – třetímu bulharskému hlavnímu městu Veliko Tărnovo.

Na tuto noc se ubytujeme v Grand hotelu Jantra.
Než přijde čas na večeři, projdeme se po staré části města a navštívíme nádherný zámek Carevec.


Den 7.

Z Veliko Tărnova do Varny


Nicopolis ad Istrum

Náš poslední den tohoto cestování začíná návštěvou Nicopolis ad Istrum – rodného města Urfilase, také známého jako Wulfila. Měli byste být překvapeni zjištěním, že žil v těchto zemích?
Necháme na vás tu výzvu, abyste sami poznali celý příběh této slavné osobnosti...

Čas strávený v objektu: až 40 min.


Protože tento den je rozlučkovým dnem s Balkánem, naše cesta bude mít neočekávaný obrat. Otočíme se a znovu se ponoříme hluboko do Staré planiny, kde zřídkakdy potkáme další dopravní prostředky, a tak si plně vychutnáme zákrutové, zelenkavé cesty přes lesy Bulharska a Staré planiny.

Naše poslední cesta nás povede přímo do Aqua hotelu ve Varně, kde bude naše poslední společná noc.

Společné fotky, velké úsměvy, lahodná večeře a dobré víno budou povinné.


Dobrý život je povinností!


Opravdu doufáme, že jste si tuto cestu užívali, abyste pro sebe objevili příběh, který budete vyprávět svým přátelům a milovaným.

Bezpečnou cestu zpět domů a nezapomeňte se s námi setkat pro další příběhy, které povíte svým vnukům.

A my budeme nablízku a povedeme další skupinu při hledání poznání a moudrosti.
Potřebujete další informace? Jsme tu pro vás.Cesta k ostatním expedicím vede tudy: