Sevlievo

Klidné městečko, které vás příjemně překvapí

Dnes se projdeme po Sevlievu, malém městečku 28 km severozápadně od Gabrova. Sevlievo je důležitou křižovatkou, což v minulosti určovalo jeho velký význam. Potkávalo se tady pět silnic a pět potoků, byl tu velký trh. Byly nalezeny pozůstatky starobylé pevnosti, která existovala v době východní Římské říše (Byzanc), a ve středověku bylo regionálním centrem. Ale možná vás nejvíce zaujme česká stezka, kterou jsem tady našla.

Ale pojďme po pořádku. Ne daleko do historie, ale z náměstí v centru dnešního města. Je snadné rozpoznat dominantu náměstí. Velmi zajímavý a krásný památník, který jakoby nezapadá do celkového architektonického vzhledu města. Památník Svobody. Je to jeden z prvních monumentálních památníků padlým v Dubnovém povstání a válce za osvobození v obnoveném Bulharsku. Postaven na podnět a za aktivní účastí přeživších domobranců a bojovníků na místě, kde po krvavé porážce Dubnového povstání bylo pověšeno osm jeho místních vůdců.

Představuje mladou ženu, symbolizující svobodné Bulharsko. V levé ruce drží vavřínový věnec, kterým oslavuje ty, kteří za svobodu zemřeli, a pravicí volá s trubkou ke sjednocení bulharských zemí. Podobu sochy navrhl talentovaný český malíř Otto Hořejší, který v té době žil v Bulharsku a zanechal v bulharském umění pozoruhodnou stopu.

Zásluhu na postavení pomníku má tehdejší architekt okresu Sevlievo Gessler, italský kameník Debonno Apolloni, který vytvořil podstavec a krásný sloup, a samotnou sochu udělal slavný italský architekt Arnoldo Dzoki. Pokud u vás tato památka vyvolává pocit, že jste v Itálii, nebude to úplně mimo.


Co ještě uvidíte v Sevlievu?

V těchto místech existovalo starobylé thrácké osídlení a později středověká pevnost. Ale necháme si její návštěvu nakonec.

Jestli potřebujete turistické informace, musíte nejprve do turistického informačního centra. Nachází se v blízkosti památníku Svobody na centrálním náměstí. Jestli nemáte překladatele, tam se snadno dorozumíte anglicky. Nápis na dveřích je jen v bulharštině, ale snadno turistické centrum poznáte.

Na první pohled je vidět, že je to budova bývalé školy, ať vás nezaskočí velký školní dvůr. Přitom můžete využít příležitost k návštěvě muzea školství, umístěného ve stejné budově. Bylo pro mě vzrušující vidět školní lavice, v jakých jsem seděla, a pomůcky, které jsem ve škole používala.

Když už jsme na náměstí, začneme odtud svou procházku. Sevlievo má na své měřítko relativně velké náměstí. A nejen to vytváří pocit prostoru a volnosti ve městě. Druhou stranu náměstí lemuje obecní budova. A mezi velkými stromy vedle ní uvidíte zvonici jednoho z kostelů ve městě, „Sv. Proroka Eliáše“. 

Zamíříme tam a uvidíte za ní i samotný kostel. Byl postaven na základech staré baziliky. Jestli vejdete do kostela, uvidíte jeho nádherný ikonostas, který je národní kulturní památkou.

U Chadžistojanové školy, která je dnes muzeem, stojí pomník Chadži Stojana Nikolova

Hned vedle kostela se nachází historické muzeum ve městě. Samotná budova muzea je také historickou památkou. Byla postavena v polovině 19. století a byla jednou z prvních škol v bulharských zemích před osvobozením od turecké nadvlády. Byla postavena zcela z prostředků velkého vlastence a dárce Chadži Stojana Nikolova a dodnes se nazývá Chadžistojanova škola.

Za zmínku stojí také první učitel ve škole, o kterém jsme se zmínili v Trjavně – velký bulharský spisovatel a veřejný činitel Petko Račev Slavejkov, který zavedl moderní metodu vzájemné výuky.

Proměna školy na muzeum a galerii dějin regionu Sevlievo je dnes důstojným pokračováním díla Chadži Stojana. Dvě stálé expozice představují starodávnou historii pevnosti Chotalič a relikvie z období obrození a národního osvobození.

Nejpůsobivější jsou artefakty z pevnosti Chotalič, mezi nimiž je poklad zlatých byzantských mincí a pohřební dary a šperky z jednoho z hrobů bohaté tehdеjší šlechtičny.

Z exponátů z doby obrození mě nejvíce zaujali maketa mostu na řece Rosica a jedné z nejkrásnějších obchodních budov v Sevlievo, kterou postavil Kolju Fičeto. Později byla zbořena, ale její maketa je uložena v muzeu a uchovává se tam i soška, která byla umístěna na fasádě budovy.


Ze samotné budovy se zachovala i malá kamenná deska se slony, která byla na fasádě jako její znak. Je uloženа v nedalekém etnografickém komplexu Dandolovi kăšti (Dandolovi domy), kde pokračujeme v procházce. Tři domy pod jednou střechou, které postavil pro sebe a své dva syny bohatý muž ze Sevlieva a dnes představují architektonické a etnografické dědictví města. Tam se přenesete do doby obrození, nahlédnete do rodinného domu. 

Uvidíte jejich nábytek a oblečení, ale také tkalcovský stav a dokonce i dřevěnou kolébku. Zajímavý je nejen interiér pokojů, ale také bohatá knihovna, dochovaný fotoaparát z městského fotoateliéru a harmonium z počátku 20. století.

Ve dvoře uvidíte velkou sbírku dobových zemědělských strojů – existuje dokonce ručně vyrobený fukar. Obnovena je i pec, kde pekli chléb pro rodinu. Náš život je dnes velmi odlišný od života lidí před 200 lety, takže etnografická sbírka je obzvláště zajímavá.


Od dávných dob je Sevlievo známé jako oblast s velkou produkcí dýní, takže tady se královna podzimní zeleniny těší velké úctě. Až tak, že lidé v Sevlievo pro ni zřídili speciální muzeum, nacházející se v části etnografického komplexu Dandolovi kăšti. Není mi známo, jestli jinde existuje muzeum dýní, ale zde je dýně během městkých slavností v Sevlievo ke konci října velmi uctívána.

Organizují se soutěže v kreslení, děti vyrábí různé předměty, vše na téma dýně. Samozřejmě, rozdávají se i ceny a vše doprovází velké emoce a nadšení.

Proto nejlepší čas navštívit Sevlievo je během těchto svátků, zejména pokud máte rádi dýně.


Naše seznámení se Sevlievo by nebylo úplné, kdybychom se nepodívali za Plaza Hotel, kde se tyčí nejstarší dochovaná veřejná budova v Sevlievo. Pýcha města a jeden z jeho symbolů – věž s hodinami, která je dnes kulturní architektonickou památkou. Byla postavena na náměstí ke konci 18. století, kdy se objevila potřeba městských hodin. V průběhu let se stala místem, kde se odehrávají nejvýznamnější události ve městě. Tady byla přivítána i ruská vojska na konci rusko-turecké osvobozenecké války. Dodnes hodinový mechanismus měří přesný čas.


Kousek od věže je historický most Kolju Fičeto přes řeku Rosica. Když byl postaven, byl dlouhý 110 metrů. Odolával přírodním živlům, ale neodolal lidskému zásahu. Protože byl klenutý, byl přepracován, jeho klenutí bylo srovnáno a později byl most i rozšířen. Původní vzhled mostu je dnes vidět z fotografií na začátku mostu.


Vedle mostu se nachází sportovní hala Sevlieva. Nejpozoruhodnější je, že je pojmenována po Danovi Kolovovi – jednu z pých nejen Sevlieva, ale také Bulharska od začátku minulého století. Narodil se v jedné z nedalekých vesnic, kde se z jeho domu stalo muzeum.

Dan Kolov byl prvním zápasníkem, který dvakrát vyhrál diamantový pás a byl považován za nejsilnějšího muže na planetě. Dodnes ho mnozí považují za největšího bojovníka všech dob a legendu bojových umění. Proslavil Bulharsko nejvíc v Americe a Japonsku, porazil všechny nepřemožitelné šampióny. Jako profesionální zápasník měl Dan Kolov skoro 2 000 zápasů, z nichž prohrál jen 72. Nazývali ho King Kong a Bulharský lev. Každý rok se v Sevlievo koná na jeho počest turnaj ve volném zápase.

Dan Kolov byl nejen výjimečný sportovec, ale také vlastenec a jeden z největších dobrodinců své doby. Žil v Americe 30 let, ale odmítl všechny nabídky amerického občanství. Po návratu do Bulharska založil v Sofii zápasnickou školu, která nese jeho jméno. Daroval carovi Borisovi III. prostředky na nákup prvního letadla bulharské pošty. Podpořil také výstavbu vojenského letiště v Gorně Orjachovici.


Víte, co znamená tabachana? Také to jsem se v Sevlievu dozvěděla. Je to kožedělná dílna. Zpracování kůží bylo jedno z nejdůležitějších místních řemesel v minulosti. Během obrození byly kůže ze Sevlieva na evropských trzích cennou komoditou. Jedna třetina populace Sevlieva byla zapojena do tohoto řemesla (nazýváno tabašské). Dokonce i dnes ve městě je ulice Tabaška. Dnes obnovená tabašská dílna zachovává tradici a vzpomínku na pracovité a podnikavé Bulhary. Je zajímavé vidět nejen celý proces zpracování kůží, ale i samotnou nádhernou obrozeneckou budovu.


To, co si v Sevlievo prostě nemůžete nechat ujít, je umělecká galerie města „Asen a Ilija Pejkovi“. Je to centrum, ve kterém se na jednom místě setkává mnoho celebrit. 

Zásluhu za výstavbu budovy galerie má Ilija Denčev, jedna z nejvýznamnějších osobností v Sevlievu během obrození. Dnes bychom ho nazvali podnikatelem či byznysmenem. Je to učebnicový příklad toho, jak krok za krokem může řemeslník od obyčejného tabašského mistra přes majitele tabachany vyvinout řemeslo k úspěšnému mezinárodnímu obchodu. Obrovský vliv, který díky tomu získal, využíval pro šlechetné veřejné záležitosti, podporoval rozvoj bulharské literatury, byl jedním ze zakladatelů a největším dárcem pro stavbu kostela „Sv. Trojice“ ve městě. Po osvobození byl zvolen poslancem parlamentu v Zakládajícím ústavním shromáždění.

V té době, silně zaujatý architekturou a moderními technickými a kulturními vymoženostmi moderní Evropy, kam často cestoval, najal významného českého (tehdy rakouského) architekta Josefa Schnittera, aby postavil jeho nový domov. Toto je nejjasnější a nejvíc zářící česká stopa v Sevlievu. Zásluha Josefa Schnittera na rozvoji osvobozeného Bulharska je výjimečná, proto mu budu věnovat samostatný článek. Je to muž, který byl do Bulharska zamilovaný a zasvětil mu svůj život. Pocta jeho dílu!

Později byla budova dnešní galerie upravena pro Okresní soud.

I dnes je to jedna z nejkrásnějších budov ve městě. V roce 2008 byla vyhlášena budovou roku. Od té doby v ní sídlí Městská galerie umění. Je pojmenována po dvou bratrech Asen a Ilija Pejkovi, kteří vyrostli v Sevlievu a doplňují plejádu osobností, jejichž jména jsou spojena s galerií. Asen Pejkov je světoznámý sochař a jeho bratr Ilija Pejkov je stejně slavný malíř. Součástí stálé výstavy v galerii jsou práce z bohatého fondu obou bratrů, které se v průběhu let nashromáždily.

Své obrazy maluje Ilija Pejkov prsty, říkají mu „průkopník vesmírné malby“. Asen Pejkov, který se usadil v Itálii a brzy se stal jednou z předních osobností italského sochařství. Dnes v Římě je náměstí pojmenované po něm.

Chcete si zahrát šachy? Jedním z nejunikátnějších sochařských děl v galerii jsou mramorové šachy.


Stojí za to vidět i druhý kostel ve městě, „Sv. Trojice“. Byl postaven 8 let před osvobozením Bulharska od turecké nadvlády, kdy byl bulharský exarchát legalizován sultánským dekretem. Jejími patrony jsou bulharští věrozvěsti Cyril a Metoděj a sv. Jan Rilski. Je to jedna z nejreprezentativnějších budov před osvobozením a byla centrem duchovního a společenského života ve městě. U oltáře kostela jsou pochováni místní vůdcové dubnového povstání, pověšení na náměstí v Sevlievu a na dvoře kostela jsou hrobky ruských vojáků, kteří padli v rusko-turecké osvobozenecké válce.


No, to není všechno v Sevlievu. Ještě jsme nenavštívili starou pevnost Chotalič. Než se však vydáte na cestu, je dobré se v jedné z místních kaváren občerstvit. V malebné pěší zóně jsou vedle sebe a kromě dobré kávy nabízejí také vynikající sendviče. Tak lépe pocítíte klidnou atmosféru města. Jakoby tu lidé nespěchali a neměli žádné starosti. Klidní, usměvaví a empatičtí.

Ale i při odpočinku můžete najít jednu skrytou a velmi milou pamětihodnost a zajímavost. Nádherný pár sedící na lavičce poblíž náměstí ve stínu stromu. Jakoby svět pro ně neexistoval... I když prší, nevstanou a neodejdou. Zůstanou tam, stále na sebe zamilovaně hledí, unešeni poezií v knize, kterou žena drží.

Můžete je chvilku pozorovat a obdivovat, dokonce jim závidět, jak jsou do sebe ponořeni. Zůstanou tam i v noci, když město spí. Protože jsou ve věčnosti. Jejich jména zůstala navždy v historii a v paměti lidí. Dva velcí básníci. Mara Belčeva, ideál pro krásnou, něžnou a inteligentní ženu a básník Penčo Slavejkov. Jejich nadčasová nepomíjivá láska je dodnes inspirativní.

Je vám povědomé jméno Slavejkov, ale nemůžete si vzpomenout? Velikány bulharské obrozenecké literatury z Trjavny, otec a syn Petko a Penčo Slavejkovi, vzpomínáte si?

To je jen velmi malá část pozoruhodných Bulharů, jejichž jméno je spojeno se Sevlievem.


Je na čase pokračovat k nejstarším dějinám města a podívat se na pevnost Chotalič, kulturní památku národního významu. Nachází se 7 km severozápadně od města. Pro ochranu přístupů k průsmykům Staré planiny, která se tehdy nazývala Chemus, měla velký strategický význam.

Archeologický průzkum tohoto velkého středověkého města se provádí víc než 40 let a pořád pokračuje. Ještě za doby východní Římské říše (Byzanc) tam byla mocná pevnost. Později, v 10. století, bylo na tomto místě vybudováno velké bulharské město, které se skládalo z pevnosti a předměstí se 4 čtvrtěmi. Z této pevnosti o velikosti 1,5 hektarů byly objeveny a prozkoumány stovky metrů hradeb pevnosti, pět bran, obranné věže, bojarský kostel a bojarská obydlí. Ve vnějším městě bylo na ploše asi 5 hektarů objeveno téměř sto obytných a hospodářských budov, tři kostely a obranné zdi.


Možná vás Sevlievo učarovalo svým pokojným klidným životem a dechem minulosti, úctou, s kterou obyvatelé uchovávají svou historii a respektem vůči těm, kterým vděčí za svůj dnešní klidný život.

Po roce 1989, kdy se skoro celé bulharské hospodářství totálně zhroutilo, bylo Sevlievo snad jedním z mála měst, které se s tímto kolapsem dokázalo vyrovnat docela rychle. Proto ho nazývali „bulharský Klondike“. Podnikání lidí se oživilo a obyvatelům Sevlieva se podařilo rychle dostat na nové tratě. Jako bývalé krajské město vždy soutěžilo s velkým průmyslovým střediskem Gabrovo, ale v té době se jeho průmysl postavil na nohy tak rychle, že mnoho obyvatel Gabrova našlo práci v Sevlievu.

A když to říkám, možná vás překvapí, že průmyslové výrobky Sevlieva jsou v České republice dobře známé. Možná najdete bulharskou stopu i u sebe doma. Pokud máte sanitární keramiku značky Ideal-Standard nebo Vidima, je stopa bez pochyb.


Sevlievo má také sesterské město v České republice, Valašské Meziříčí.

No, vzájemných propojení je docela hodně. Možná jsou i další, o kterých ještě nevím, ale je to krásná tečka za naší dnešní procházkou v tomto zdánlivě tichém a nenápadném městě. Doufám, že byla pro vás obohacující a budete chtít zažít pohostinnost obyvatel Sevlieva.

Máte ještě 10 minut? Přiblížně tolik trvá to video v bulharštině. Památky jsem v článku popsala, proto vím, že všechno pochopíte. Užijte si i tu živou procházku po Sevlievu!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Sledujte Magické Bulharsko na Facebooku a Instragramu, připojte se do FB skupiny Přátelé Bulharska