Expedice 21. podrobně – šakal, pelikán

Pozorování Šakala zlatého a Pelikána kadeřavého, severovýchodní Bulharsko

Termíny

4.-10. dubna 2020

14.-20. června 2020

26. září - 2. října 2020

Cena od € 897/ osobu, popis


Počet účastníků ve skupině – 3 až 4

Délka pobytu – 7 dní

Přílet a odlet – Varna (Bukurešť)Průběh expedice


Den 1.

Přílet do Varny nebo Bukurešti


Po přistání v Bukurešti (Rumunsko) nebo Varně (Bulharsko) bude následovat transfer přibližně 150 km do vesnice Vetren.

V závislosti na době příjezdu se pokusíme pozorovat a vyfotografovat Šakala zlatého (Canis aureus). Pro naše pozorování a fotografování použijeme speciálně postavené dřevěné přístřešky.

Úkryty byly postaveny před místem krmení, které je navštěvováno také srnci (Capreolus capreolus) a divokými prasaty (Sus scrofa). Pozorování z úkrytu se budou konat dvakrát denně: brzy ráno a odpoledne.


Den 2. a 3.

Přírodní rezervace Srebărna


Dnes budeme mít start dne hodně brzo. Ještě před východem slunce zamíříme do úkrytu na pozorování šakalů (Canis aureus). Před návratem na snídani zde strávíme přibližně 3 hodiny.

Po snídani se přesuneme do nedaleké rezervace mezinárodního významu Srebărna.

Tam budeme pozorovat vvzácné druhy ptáků, jako jsou: Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus), Polák malý (Aythya nyroca), Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) a řadu dalších vzácných a samozřejmě i běžnějších ptáků, jako jsou: Potápka rudokrká (Podiceps grisegena), Potápka černokrká (Podiceps nigricollis), Volavka červená (Ardea purpurea), Volavka vlasatá

(Ardeola ralloides), Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), Moták pochop (Pochop rákosní) (Circus aeruginosus), Moudivláček lužní  (Remiz pendulinus), Orel křiklavý (Aquila pomarina), Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes), Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a také Husice rezavá (Tadorna ferruginea). Poslední druh hnízdí podél břehů malých suchých zátok kolem jezera.

Bude následovat pozdní oběd a po krátké přestávce se vydáme do úkrytu pro pozdní odpolední pozorování.


Tento program zopakujeme i dalšího 3. dne, abychom zvýšili naše šance na pozorování druhů, které jsme nezahlédli předchozího dne.


Den 4. a 5.

Pozorování Šakala zlatého


Během následujících dvou dnů se naše úsilí zaměří hlavně na sledování a fotografování Šakala zlatého (Canis aureus) a ohroženého Sysla obecného (Spermophilus citellus).

Po brzkém ranním focení v úkrytu se vrátíme na rychlou snídani, než se vydáme do nedaleké kolonie Sysla obecného (Spermophilus citellus). Zde se bude konat fotografování ze země nebo za pohyblivými úkryty, někdy nám sysel umožní být až 2 metry od něj.

Vrátíme se odpoledne na pozdní oběd a krátkou přestávku, než se vydáme do ukrytu na odpolední focení šakalů.


Den 6.

Jezero Malăk Preslavec


Náš den začne ranním focením ze šakalího úkrytu a pak budeme pokračovat návštěvami dalších ornitologicky významných míst v této oblasti.

Nejprve navštívíme jezero Malăk Preslavec (Malý Preslavec). Jezero je zajímavé nejen díky bohaté druhové rozmanitosti ptáků, ale také kvůli zajímavým druhům rostlin. Chráněné jezero má nejvyšší hustotu Leknínu bílého (Nymphaea alba) nacházející se v Bulharsku.
V závislosti na době návštěvy v oblasti můžeme pozorovat: Volavka vlasatá (Ardeola ralloides), Volavka stříbřitá (Egretta garzetta), Volavka bílá (Ardea alba), Volavka popelavá (Ardea cinerea), a také i Rybák bahenní evropský (Chlidonias hybridus)Bukač velký (Botaurus stellaris) a mnoho dalších druhů.

Dáme si pauzu na oběd v terénu, pak se vydáme na další důležité ornitologické místo zvané „Zeď“. Tady je největší kolonie Vlhy pestré (Merops apiaster) – obvykle více než 100 párů.

Můžeme také udělat poslední focení syslů před naším posledním noclehem.


Den 7.

Odjezd


V závislosti na době našeho odletu můžeme mít poslední sezení v útulku na pozorování šakalů (Canis aureus).


Dobrý život je většinou spjat s přírodou!


Opravdu doufáme, že to bude pro vás obohacující cesta a odnášíte si příjemné nezapomenutelné vzpomínky z Bulharska.

Budeme se těšit na další společné zážitky a zůstaneme vaše prátelé!


Potřebujete další informace? Jsme tu pro vás.Obchodní podmínky


Cesta k ostatním expedicím, račte:


další...

další...

další...