Expedice 1. – pozorování supů a orlů v Rodopech

Nejvhodnější období: květen, červen, červenec.

Bulharsko je jedinečné svojí rozmanitou přírodou, bohatou kulturou a dávnou historií.

Tento zájezd spojuje všechny tyto tři prvky a my navštívíme některá z nejzajímavějších míst v jižní části země, kde se snoubí bohatá příroda s dávnou minulostí.


Termíny

24.-31. května 2020


Cena od € 870 / osobu, popis


Stručný popis expedice

Naše putování začne z bulharského hlavního města Sofie, které se nachází v západní části země. Odtud se na jednu noc přesuneme do malebného městečka Melnik na jihu. Na cestě do Melnika navštívíme proslulý Rilský klášter, který patří mezi nejvýznamnější kulturní památky nejen v Bulharsku, ale i v celé jižní Evropě.

Melnik je nejmenší město v Bulharsku a patří mezi nejznámější vinařské oblasti v zemi. Jde o pozoruhodné město-skanzen s bohatou historií. Z Melnika budeme pokračovat k pohoří Rodopy, které se dělí na západní a východní. Západní Rodopy mají větší nadmořskou výšku a nachází se tam všechny vyšší vrcholy, údolí a jeskyně, zatímco východní Rodopy jsou nižší. Západní Rodopy mají drsnější podnebí, ve východní části je naopak mírnější klima, způsobené prouděním teplého vzduchu, který vane ze Středozemního moře a prochází údolími řek. Rodopy jsou spjaté s hlubokou mystikou a podle jedné z nejznámějších legend jsou rodištěm bájného thráckého pěvce Orfea, který měl dar očarovat lidi a zvířata svou magickou hudbou.

V pohoří Rodopy navštívíme archeologická naleziště, kde se seznámíme s jednou z nejstarších civilizací světa – thráckou. Stopy Thráků jsou dodnes viditelné v dnešním Bulharsku – jedná se o více než 60 000 hrobek různé velikosti, svatyně a pozůstatky thrácké kultury ve městech.  Byly rovněž objeveny thrácké poklady. Většina thráckých kultovních míst se nachází ve východní části Rodop, protože tyto hory byly považovány thráckými vládci za posvátné místo.

Společně s místy spojenými s dávnou minulostí Bulharska budeme mít také možnost poznat pozoruhodné zástupce zdejší flory a fauny. Východní Rodopy jsou považovány za jedno z nejvhodnějších míst v Evropě pro pozorování dravých ptáků.

Vyskytují se tady 3 ze 4 druhů evropských supů: sup bělohlavý (Gyps fulvus), sup hnědý (Aegypius monachus) a sup mrchožravý (Neophron percnopterus). Dalšími významnými druhy dravých ptáků v této oblasti jsou orel skalní (Aquila chrysaetos), orel královský (Aquila heliaca), orel křiklavý (Clanga pomarina), orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus), orel nejmenší (Aquila pennata) a mnoho dalších.

Během této expedice uvidíme více než 120 druhů ptáků.

Z Rodop budeme pokračovat do krásného městečka Koprivštica, které je známé svojí historií a dochovanou architekturou z doby bulharského obrození v 19. století.


1. Melnik 2. Trigrad 3. Madžarovo 4. Koprivštica


Dobrý život je spjat s přírodou!


Věříme, že jste si tato cesta bude pro vás obohacující a krásně si ji užijete. Uděláme maximum pro to, abyste se citili dobře.
Potřebujete další informace? Jsme tu pro vás.Cesta k ostatním expedicím, račte: