BULHARSKÉ HORY

VITOŠA

Opouštíme krásný horský masiv a jedeme na sever, směrem k Sofii, od 3. dubna 1879 hlavnímu městu Bulharska, obklopeného pohořími – Vitošou na jih, Ľulinem na západ, Starou planinou na sever. Teče zde řeka Iskar, která nás doprovází po naší cestě z Rily.

Projdeme se nejdřív po Vitoše, která se svým nejvyšším vrcholen Černi vrah (2290 m) je na čtvrtém místě v Bulharsku. Má 12 vrcholů vyšších než 2000 m. Nachází se mezi Rilo-Rodopským masivem a Starou planinou, je součástí Srednogorii. Její výrazný horský hřeben se dobře odlišuje od ostatních horských masivů. Vitoša je jediná v Bulharsku klenutá hora. Charakteristické pro Vitošu je množství kamenných řek, které vypadají jako morény, ale vznikly působením tekoucí vody a větráním skal. Jediná velká řeka, která zde pramení, je Struma, která teče na jih, tvoří západní hranici Rily a Pirina a vlévá se do Egejského moře na území Řecka. Pramení zde také množství menších řek, které tvoří hluboká údolí – Bistriška, Palakarija, Vladajska, Bojanska, Dragalevska a další. Vitoša je hlavním zdrojem vodních zásob pro Sofii. Je zde i 6 podzemních řek v galerii jeskyně Duchlata – nejdelší jeskyně v Bulharsku. Vitoša je bohatá na minerální prameny, hlavně na území Pančarevo, Železnica, Rudarci a Knjaževo. V jižní části hory jsou krasové prameny, nejznámější z nich je Živata voda v lokalitě Vreloto.


Kvůli blízké poloze k Sofii se Vitoša změnila víc, než ostatní bulharské hory. Na jejím území se nachází Přírodní park Vitoša, nejstarší přírodní park na Balkánech (1934). Spolu s ním byly založené i dvě rezervace – Bistriško branište a Torfeno branište. Ta první byla později vyhlášena jako biosférická rezervace a je jednou ze 16 v Bulharsku. V parku uvidíte i Bojanský vodopád – nejvyšší vodopád pohoří a také Samokovišteto – vodopád na řece Bistrica, vyhlášený za přírodní zajímavost. Na území parku můžete navštívit také Dragalevski manastir (Dragalevský klašter), který má velký historický význam.

V úpatí Vitoši se nachází Bojanskata carkva (Bojanský kostel) – jeden z kulturních symbolů Bulharska a kulturní památka ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


Pohoří Rila je ideálním místem pro turisty se středně vysokými nároky, a také pro horolezce. Cesta pro turisty není nijak náročná, ale pokud se pro turistiku v Rile rozhodnete, musíte být připraveni na studené počasí, a pokud hrozí déšť, je třeba cestu zvážit, protože ten je zde většinou opravdu velmi hustý a silný. Cesty jsou poměrně dobře značeny, v horách je i řada turistických chat.

Jeden z nejpopulárnějších turistických cílů Bulharska je Rilský klášter, bulharská svatyně založená v 10. století svatým Ivanem Rilským, který jako poustevník žil v pohoří Rila. Klášter hrál důležitou roli v duchovním a společenském životě středověkého Bulharska. Patří k nejvýznamnějším kulturním památkám celého Bulharska, je symbolem Bulharska a od roku 1983 byl zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO.